NYHET/NEWS Till ISPO-medlemmar i Sverige, Danmark, Finland och Island

Till ISPO-medlemmar i Sverige, Danmark, Finland och Island

Scroll down for the English version of this information.

Tidigare har personer från Danmark, Finland och Island som har intresse av frågor som ISPO driver erbjudits medlemskap i ISPO-International och inte fått information om aktiviteter som ISPO-Sverige eller ISPO-Norge genomför.

Nu har ISPO-Sverige ansökt och fått beviljat av ISPO-International att ansvara för medlemsansökningar och medlemskap för dessa personer.

  • Varför gör vi detta? Genom att involvera medlemmar från Island, Danmark och Finland stärker vi det nordiska samarbetet. Dessa personer får fullt medlemskap i ISPO-Sverige, och därmed tillgång till aktiviteter som arrangeras av ISPO-Sverige, ISPO-Norge samt ISPO North-Sea Group. Ett medlemskap i ISPO-Sverige ger alltså mer än ett medlemskap i ISPO-International.
  • Målsättningen är att ge fler möjlighet att delta i våra aktiviteter.
  • Målsättningen är också att öka intresset för ISPO i respektive land så att det i

framtiden kan startas upp egna nationella ISPO-föreningar.

Om ni som tidigare medlem i ISPO-International (eller ny medlem) vill bli medlem i ISPO-Sverige går ni in på ISPO plattformen, ”Join”, och väljer Sweden. Länk till medlemsansökan eller förnyelse: https://www.ispoint.org/membership/join/

To ISPO-members in Sweden, Denmark, Finland, and Iceland.
In the past, people from Denmark, Finland and Iceland who have an interest in issues that ISPO pursues have been offered membership in ISPO-International only and have not received information about activities that ISPO offers in Sweden and Norway. ISPO-Sweden has therefore applied and been granted by ISPO-International to be responsible for membership applications and membership for people from these countries.

Why do we do this? By involving members from Iceland, Denmark and Finland, we strengthen Nordic cooperation. These people get full membership in ISPO-Sweden, and thus access to activities organized by ISPO-Sweden, ISPO-Norway and ISPO North-Sea Group. A membership in ISPO-Sweden thus gives more than a membership in ISPO-International.

  1. The goal is to give more people the opportunity to participate in our activities.
  2. The goal is also to create as much interest in each country as possible so that the members can later start up their own local ISPO-membership association.

This means that when you, as a former member of ISPO Int. (or a new member), enter the ISPO platform and pay for their membership, you will be directed to ISPO-Sweden's page on the platform. Link to membership application or renewal: https://www.ispoint.org/membership/join/

Additional Information: If you are using Google Chrome, you can easily have the content of ISPO-Sweden translated into your own language. How to do this is simple: go to this website for information:

https://support.google.com/translate/answer/2534559?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesktopOr check out on YouTube how you do this: https://www.youtube.com/watch?v=QE4t28lRBU

Dela aktiviteten:

Fler aktiviteter:

NYHET/NEWS Till ISPO-medlemmar i Sverige, Danmark, Finland och Island

Till ISPO-medlemmar i Sverige, Danmark, Finland och Island Scroll down for the English version of…

ISPO och Sitnet Konferens:18-19 september 2024

ISPO och Sitnet anordnar en gemensam konferens inom tvärprofessionellt samarbete kring avancerad sittproblematik. Du kommer…

Amputationskurs 2024 – presentationer

Presentationer Frågeformulärfredagem2februari.ISPOAmputationskurs202 (1) -Kursavslutning 2024 2 Protesförsörjning alla nivåer Anton  1 Status på benamputationer i…