ISPO-Sveriges målsättning

  • Hem
  • ISPO-Sveriges målsättning

ISPO-Sveriges målsättning

Vårt mål som tvärprofessionell organisation är att verka för en hög nationell kunskapsnivå inom protes- och ortosbehandling för att på bästa sätt hjälpa människor med fysisk funktionsnedsättning till ett aktivt liv och delaktighet i samhället.

Vi ska;

  • Verka för tvärprofessionellt samarbete samt stimulera till ett evidensbaserat arbetssätt.
  • Arrangera kurser och/eller konferenser för att sprida kunskap om forskning, evidensbaserade interventioner och erfarenhetsbaserad praktik.
  • Verka för att WHOs Internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) ska utgöra plattform för målformulering och kommunikation.
  • Verka för att nomenklatur enligt internationell standard (ISO) används för termer och beskrivningar inom området.
  • Verka för innovativa behandlingsmetoder.
  • Medverka till införande och användande av nationella kvalitetsregister.
  • Delta i arbete inom ISPO-International.
Ung kille spelar gitarr med hanprotes