Bli medlem i ISPO!

Välkommen som medlem i ISPO!

ISPO håller på att lägga om hanteringen av medlemsavgifter så att allt sköts centralt från Bryssel. Det innebär att man betalar i Euro och vi kommer att på årsmötet besluta om avgifterna i Euro. För att få tillgång till ISPO internationals interna sidor med bland annat tidskriften online behöver du när du fått ditt medlemsnummer gå in på ISPOs hemsida - Membership - Join us - Sweden och skapa ett konto.

Vill du förnya dit medlemskap eller bli medlem så följ länken: Klicka här

Avgiften kan betalas med kort eller PayPal och snart med faktura. All information finns på ISPO-International nya hemsida

OBS! Ibland innebär det att man får betala några kronor mer än vad föregående årsmöte har beslutat. Om man vill ha tillbaka eventuell mellanskillnad får man vända sig till vår kassör Andreas Ingemarsson så skickar han den. Glöm inte att tala om hur den ska skickas!

Som fullvärdig medlem får man tillgång till ISPO Internationals hemsida och den vetenskapliga tidskriften Journal of Prosthetics and Orthotics International tre gånger per år. Utöver detta ingår rabatt på deltagande i utbildningar och konferenser som anordnas av ISPO, inklusive ISPOs världskongress som äger rum vartannat år.

Information om ISPO-Sveriges värderingar, uppdrag och styrelsen samt pågående arbete är enklast att följa via hemsidan www.ISPO-S.se

Information om pågående kurser inom ISPO-Sverige regi följs enklast via hemsidan www.ispo-s.se eller Facebook, ISPO Sverige.

Årlig medlemsavgift är enligt följande:


Full/Fellow Member

EUR 90


Student/User Member

EUR 40


Institutional Partner

EUR 265


Sponsor Member (Corporate Partner)

EUR 530