Vi i styrelsen

  • Hem
  • Vi i styrelsen

Styrelseledamöterna

Här kan du läsa mer om styrelseledamöterna som sitter i ISPO-Sveriges styrelse. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontaka oss!

Andreas Ingemarsson

Andreas Ingemarsson

Kassör

Andreas Ingemarsson arbetar som Ortopedingenjör i Uppsala Leg. Ortopedingenjör 1996. MSc 2020 inom Hälsa och Livsstil. Arbetar på TeamOlmed i Uppsala. Specialistområden är ortoser till barn, gånganalys samt formgjutna sitsar till både barn och vuxna.

Anita Stockselius

Anita Stockselius

Revisor

-

David Rusaw

David Rusaw

Ordförande

David Rusaw är docent i ortopedteknik vid Jönköping University. Han har jobbat inom utbildning för blivande ortopedingenjörer sedan 2005 och har ett stort intresse för utbildningsfrågor. Hans forskningsfokus är rehabiliteringsfrågor som gäller person som använder ortopedtekniska hjälpmedel och han använder oftast biomekanik som angrepssätt för att komma åt svaren på frågorna. Han är engagerad inom ISPO som ordförande för ISPO-Sverige, medlem i ISPO Internationals Educational Core Committee, Protocol Committee, World Congress Committee (Stockholm 2025), samt Co-chair för ISPO Global Educators Meeting 2022.

G. Anton Johannesson

G. Anton Johannesson

Suppleant

Leg. ortopedingenjör 1990, PhD 2009. Anton har sedan 1978 arbetat inom området ortopedteknik. Först som ortopedskomakare på Island med gesällprov 1981. Ortopedingenjörsutbildning vid Hälsohögskolan i Jönköping och examinerades 1990. Verksam i Kristianstad under 25 år. Disputerade i april 2009. Arbetar sedan 2013 hos Össur Clinics. Styrelseledamot i ISPO International fr.o.m. 2021 samt sammankallande i ISO 168 WG 1, Prosthetics and Orthotics.

Gert-Uno Larsson

Gert-Uno Larsson

Ledamot

Gert-Uno Larsson är ortopedkirurg sedan 1991. Han har sedan 1995 arbetat särskilt med amputationer och deras efterbehandling. Detta har lett till ett omfattande vårdprogram för amputationsvård och delaktighet i den forskning kring amputationer som bedrivs i nordöstra Skåne. Han arbetar på ortopediska kliniken i Ystad.

Hanna Löwén

Hanna Löwén

Sekreterare

Hanna är leg fysioterapeut med specialistkompetens inom ortopedisk fysioterapi. Sedan 1 oktober 2019 arbetar hon på EX-Center, Gåskolan och Armprotesmottagningen på Aktiv Ortopedteknik med rehabilitering för personer med amputationer eller medfödda extremitetsavvikelser. Hanna har tidigare jobbat på Karolinska Universitetssjukhuset och på Gåskolan på Bräcke diakoni och då delvis för EX-Center.

Hedvig Örneholm

Hedvig Örneholm

-

Leg. läkare. Specialist i ortopedi sedan 2017. Verksam vid Ortopedkliniken, Skånes Universitetssjukhus. Disputerade 2017 med en avhandling om diabetesfotsår och amputationer nedom fotled. Har ett stort intresse för diabetesfoten och dess komplikationer, samt amputationer nedom och ovan fotled. Ägnar en stor del av den kliniska vardagen åt dessa patienter.

Isabella Gigante

Isabella Gigante

Ledamot

Leg. ortopedingenjör som examinerades 2021 och nu går masterutbildning inom hälsovetenskap på Linnéuniversitetet i Kalmar. Hon jobbar deltid hos VistaFeet och som forskningsassistent, hennes specialintressen är diabetesfoten.

Liselotte Hermansson

Liselotte Hermansson

Vice ordförande

Leg.arbetsterapeut som sedan 1980 arbetat med barn och vuxna med medfödd eller förvärvad armamputation och protesförsörjning. Disputerade 2004 vid Karolinska institutet. Numera docent vid Örebro universitet, med forskning kring bl.a. olika typer av hjälpmedel (inkl proteser) och metoder för utvärdering av våra insatser. Arbetar som forskningshandledare och utredare vid Ortopedteknik och Universitetssjukvårdens forskningscentrum i Örebro.

Marcus Nilsson

Marcus Nilsson

Revisor

Utbildad Ortopedtekniker på Hälsohögskolan 1990. Har jobbat som ortopedtekniker i Sverige och Danmark i 10 år. Sedan 2005 produktspecialist på Camp Scandinavia. Ordförande i SOTF (Svensk Ortopedteknisk Förening) sedan 2021.

Michael Ceder

Michael Ceder

Ledamot

Leg. Ortopedingenjör 1991. Åren 1991-1996 verksam vid Olmed Ortpediska på Södersjuhuset i Stockholm. Mellan 1997-2020 varit verksam i Jönköping och senaste tiden under TeamOlmeds flagga. Har under i stort sett hela yrkestiden fokuserar på barn och vuxenhabilitering. Jobbat deltid några år vid Bio Mekaniska Labbet i Linköping. Nuvarande arbetsplats är Hälsohögskolan i Jönköping.

Roland Zügner

Roland Zügner

Ledamot

Leg. Sjukgymnast sedan 1983, Disputerade 2017, specialistkompetens i fysioterapi inom ortopedi. Han har arbetat i huvudsak med ortopedi och under en period med benamputerade på Gåskolan i Göteborg. Arbetar nu sedan många år med Gång- rörelseanalys på Forskningsenhet Ortopedi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal och handleder forskare och studenter på olika nivåer.

Tina Andersson

Tina Andersson

Ingår i Valberedningen

Saffran Möller

Saffran Möller

Ingår i Valberedningen