ISPO-Sverige

Medlem i ISPO International sedan 1975

Tid: Konferensen kommer hållas den 11 november 2021 kl. 10:00-16:00

Plats: Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK), Jönköping University


Flera olika yrkesgrupper möter patienter som använder spinala ortoser, i dagligt tal korsetter. Mål med ortosen kan exempelvis vara att genom positionering skapa förutsättningar för ett funktionellt sittande eller stående, att motverka progress av skolios eller att behandla smärttillstånd. För att dela erfarenhet och sprida kunskap om både positionerande och behandlande spinala ortoser har ISPO valt att anordna en tvärprofessionell konferens i ämnet. Föreläsare kommer att vara ortopedingenjörer, fysioterapeuter, ortopedläkare samt brukare med erfarenhet av att använda korsett. Varje föreläsning är beräknad att pågå ca 30 minuter.  Ladda ner kursinnehållet här nedan:


Anmälan till ISPO-Sveriges webbinarier under hösten 2021

Klicka på länken HÄR nedan till det webbinarium du vill ta del av. När du fyllt i dina uppgifter kommer du motta ett email med information om hur du tar del av webbinariumet senast 7 dagar innan seminariet. 


Årsmötes protokoll från 21 april

2020-09-01

SWEDEAMP rapport 2019

Klicka här för rapporten

Amputations- och protesregistret är ett medicinskt kvalitetsregister som har till syfte att skapa underlag för objektiv utvärdering av amputationspanoramat och dess konsekvenser i hela vårdkedjan (Amputation - Protesförsörjning - Rehabilitering). SwedeAmp startades av Bengt Söderberg (Skandinaviska Ortopedtekniska Laboratoriet) 2007. Registret kommer att fungera som ett instrument för uppföljning, förbättringsarbete och förebyggande insatser.

Covid info
Covid info

2020-10-01

Covid-19 information från ISPO International

KLICKA HÄR

Där finns också denna rekommendation (på engelska) om hur man lägger upp mottagning av patienter .

KLICKA HÄR

Naturligtvis så gäller i första hand att följa rekommendationerna ifrån Folkhälsomyndigheten, Regioner och Socialstyrelsens rekommendationer om basal hygien SOSFS 2015:10