Roland Zügner, Fysioterapeut, Gångspecialist vid Mölndalssjukhus28e April 2022 klockan 15:00