Webbinarier

ISPO-S Webbinar-serie

Webbinarium #5

27.02.2022

Otte Brosjö är docent, överläkare och tumörortoped vid Karolinska Universitetssjukhuset och Roland Zügner är en fysioterapeut, de pratar om Van Nes Rotationsplastik utifrån deras olika perspektiv.

Webbinarium #4

27.02.2022

Fredrik Gunnarsson är en legitimerad psykolog som i detta webinarium pratar om sina erfarenheter från att ha arbetat med personer som har genomgått en amputation.