Styrelsen i ISPO-Sverige 

2021

Information om styrelseledamöterna


Gert-Uno Larsson

Ordförande

Gert-Uno Larsson är ortopedkirurg sedan 1991. Han har sedan 1995 arbetat särskilt med amputationer och deras efterbehandling. Detta har lett till ett omfattande vårdprogram för amputationsvård och delaktighet i den forskning kring amputationer som bedrivs i nordöstra Skåne. Han arbetar som enhetschef på ortopediska kliniken i Ystad.

gert-uno.larsson@skane.se 

David Rusaw

Sekreterare

Universitetslektor ortopedteknik, Programansvarig ortopedteknik Avdelningen för rehabilitering, Hälsohögskolan Medicine doktor Leg. Ortopedingenjör

david.rusaw@ju.se

Andreas Ingemarsson

Kassör

Andreas Ingemarsson arbetar som Ortopedingenjör i Uppsala Leg. Ortopedingenjör 1996. MSc 2020 inom Hälsa och Livsstil. Arbetar på TeamOlmed i Uppsala. Specialistområden är ortoser till barn, gånganalys samt formgjutna sitsar till både barn och vuxna.

andreas.ingemarsson@teamolmed.se 


Lena Gudmundsson

vice. sekreterare

Lena Gudmundson tog examen som sjukgymnast 1992. I början av sin yrkesbana arbetade hon bla. på Karolinska Universitetssjukhuset på kirurg-, ortoped- och thoraxkliniker. Sedan 1998 har hon arbetat på en sk. Gåskola. En verksamhet som rehabiliterar personer som genomgått benamputation och ska lära sig gå med protes. Hon har deltagit och medverkat i både nationella och internationella utbildningar och konferenser inom det specifika området. Hon undervisar fysioterapeutstudenter på grundutbildningen (Karolinska Institutet) rehabilitering efter amputation (termin 3) Är numera leg. fysioterapeut.

lena.gudmundson@aktivortopedteknik.se 

Michael Ceder

Ledamot

eg. Ortopedingenjör 1991. Åren 1991-1996 verksam vid Olmed Ortpediska på Södersjuhuset i Stockholm. Mellan 1997-2020 varit verksam i Jönköping och senaste tiden under TeamOlmeds flagga. Har under i stort sett hela yrkestiden fokuserar på barn och vuxenhabilitering. Jobbat deltid några år vid Bio Mekaniska Labbet i Linköping. Nuvarande arbetsplats är Hälsohögskolan i Jönköping

michael.ceder@ju.se

Roland Zügner

Ledamot

Leg. Sjukgymnast sedan 1983, Disputerade 2017, specialistkompetens i fysioterapi inom ortopedi. Han har arbetat i huvudsak med ortopedi och under en period med benamputerade på Gåskolan i Göteborg. Arbetar nu sedan många år med Gång- rörelseanalys på Forskningsenhet Ortopedi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal och handleder forskare och studenter på olika nivåer.

roland.zugner@gmail.com 

Anita Stockselius

Revisor

Anita.Stockselius@aktivortopedteknik.se

Fredrik Tidell

Revisor

Fredrik.Thidell@ju.se

Tina Andersson/Saffran Möller

Ingår i Valberedningen

Tina.Andersson@teamolmed.se

Saffran.Moller@ju.se