Styrelsen i ISPO-Sverige 

2021

Information om styrelseledamöterna


David Rusaw

Ordförande

Docent, Biträdande avdelningschef Avdelningen för rehabilitering, Hälsohögskolan Medicine doktor Leg. Ortopedingenjör

david.rusaw@ju.se

Gert-Uno Larsson

Ledamot

Gert-Uno Larsson är ortopedkirurg sedan 1991. Han har sedan 1995 arbetat särskilt med amputationer och deras efterbehandling. Detta har lett till ett omfattande vårdprogram för amputationsvård och delaktighet i den forskning kring amputationer som bedrivs i nordöstra Skåne. Han arbetar som enhetschef på ortopediska kliniken i Ystad.

gert-uno.larsson@skane.se 

Andreas Ingemarsson

Kassör

Andreas Ingemarsson arbetar som Ortopedingenjör i Uppsala Leg. Ortopedingenjör 1996. MSc 2020 inom Hälsa och Livsstil. Arbetar på TeamOlmed i Uppsala. Specialistområden är ortoser till barn, gånganalys samt formgjutna sitsar till både barn och vuxna.

andreas.ingemarsson@teamolmed.se 


Michael Ceder

Ledamot

eg. Ortopedingenjör 1991. Åren 1991-1996 verksam vid Olmed Ortpediska på Södersjuhuset i Stockholm. Mellan 1997-2020 varit verksam i Jönköping och senaste tiden under TeamOlmeds flagga. Har under i stort sett hela yrkestiden fokuserar på barn och vuxenhabilitering. Jobbat deltid några år vid Bio Mekaniska Labbet i Linköping. Nuvarande arbetsplats är Hälsohögskolan i Jönköping

michael.ceder@ju.se

Roland Zügner

Ledamot

Leg. Sjukgymnast sedan 1983, Disputerade 2017, specialistkompetens i fysioterapi inom ortopedi. Han har arbetat i huvudsak med ortopedi och under en period med benamputerade på Gåskolan i Göteborg. Arbetar nu sedan många år med Gång- rörelseanalys på Forskningsenhet Ortopedi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal och handleder forskare och studenter på olika nivåer.

roland.zugner@gmail.com 

Isabella Gigante

Suppliant

Leg. ortopedingenjör som examinerades 2021 och som nu går på masterutbildning inom hälsovetenskap. Hennes specialintressen är diabetesfoten.


gigante.isabella@gmail.com 


Anita Stockselius

Revisor

Anita.Stockselius@aktivortopedteknik.se

Marcus Nilsson

Revisor

 Marcus.Nilsson@camp.se 

Tina Andersson/Saffran Möller

Ingår i Valberedningen

Tina.Andersson@teamolmed.se

Saffran.Moller@ju.se