Webbinarium #5

27.02.2022

Otte Brosjö är docent, överläkare och tumörortoped vid Karolinska Universitetssjukhuset och Roland Zügner är en fysioterapeut, de pratar om Van Nes Rotationsplastik utifrån deras olika perspektiv.