Amputationskurs flyttas 

28.12.2020

OBS!

På grund av rådande omständigheter gällande coronavirus kommer vi att senarelägga våran amputationskurs. Beslut om tid och plats samt ytterligare information till deltagare och utställare kommer vid senare tillfälle