Informationer

Tidigare projekt - aktiviteter

14.01.2021

Nu har vi bytt layout på hemsidan som kommer att göra hemsidan mer levande och interaktiv

På grund av rådande omständigheter gällande coronavirus kommer vi att senarelägga våran amputationskurs. Beslut om tid och plats samt ytterligare information till deltagare och utställare kommer vid senare tillfälle