Sponsring av ISPO-Sverige

ISPO-Sveriges sponsorpaket under 2017 kommer preliminärt att se ut så här.

Genom att stötta ISPO-Sverige ökar möjligheten för föreningen att arrangera kurser och hålla dessa på en hög nivå.

Det går att välja nedanstående sponsorpaket.

ISPO-S Guld 10 000: -

  • Logotyp på hemsidan (huvudsidan)
  • Logotyp vid alla utskick till medlemmar och kursinbjudan
  • Utställningsbord vid samtliga kurser under året
  • Omnämnande vid kursöppnande

ISPO-S Silver 6000: -

  • Logotyp på hemsidan (huvudsidan)
  • Utställningsbord i samband med en kurs

ISPO-S Brons 2000: -

  • Logotyp på hemsidan (huvudsidan)

 

Brukarföreningar får tillgång till utställningsbord vid kurser utan kostnad

 

Väljer man något sponsorpaket och ändrar sig under året till högre nivå så får man tillgodoräkna sig tidigare belopp under kvarvarande år. Nedlagt arbete hos Styrelsemedlemmar vid rena styrelsearbeten och/eller administration runt kurser (hantering av anmälningar, registrering o.s.v.) räknas inte som sponsring utan som ideellt arbete.

Huvudregeln gällande arvode till föreläsare är att ISPO betalar resekostnad och hotell vid inkommen reseräkning. Arvode för nedlagd arbetstid betalas i regel ej. I stället bjuder ISPO-S på hela kursavgiften.

Undantag är om Styrelsen beslutar något annat, framför allt när det gäller inbjudna utländska föredragshållare.

 

Kontakta kassören för ISPO-Sverige för tecknande av sponsorpaket eller vid frågor (se kontaktuppgifter under ISPO-Sverige - "Styrelsen")